Klagesagsbehandler til behandling af beboerklager og opgaver for driftssupport

Stillingen er organisatorisk placeret i vores Driftsudviklingssekretariat Sekretariatet supporterer primært vores beboervalgte og afdelingsbestyrelserne.

Vi forestiller os, at du er uddannet ejendomsadministrator, advokatsekretær eller kontorfuldmægtig med kendskab til ind- og fraflytningsproblematikker i lejeboliger.

Det vægtes højt, at du har kendskab til ind- og fraflytningsprocessen og at supportere driften af almene boliger.

Du får et selvstændigt ansvar for håndtering af egne sager, hvor du skal indhente alle relevante oplysninger i de forskellige afdelinger i boligselskabet. Derudover får du ansvaret indbringelse af sager for beboerklagenævnet samt besvarelse af diverse høringsskrivelser fra nævnet og beboere m.m.


Du vil blive involveret i og arbejde med sager vedrørende:

 • Klager i al almindelighed med fokus på Ind- og fraflytning af almene lejeboliger, hvor beboere finder anledning til at klage.
 • Indbringelse af sager for beboerklagenævn, hvor beboere fastholder deres indsigelser.
 • Journalisering af indkomne oplysninger på enkeltsager.
 • Dataindsamling til brug for læring i organisationen
 • Arbejde samt oprette egne sager i vores elektroniske sagsmodul.
 • Besvarelse pr. e-mail og telefon til diverse beboer samt kollegahenvendelser.
 • Udarbejdelse af forretningsgange for egne sagsområder m.m.
 • Løsning af opgaver i forbindelse med Driftssupport


Kvalifikationer

Vi leder efter dig der er:

 • dygtig til skriftlig kommunikation og formidling af budskaber
 • pragmatisk i løsningen af beboerhenvendelser
 • en der har styr på de grundlæggende juridiske termer i forhold til ind- og fraflytning
 • empatisk, har let til smil, og har du en god situationsfornemmelse
 • gerne vel vidende om den almene boligsektor
 • en teamplayer og kan begå dig sammen med kollegaer, hvor humor er en vigtig grundpille
 • interesseret i og nysgerrig på, hvordan man kan optimere sagsgange, og tør medvirke til forandringer


Vi tilbyder en social arbejdsplads med gode ansættelsesvilkår:

 • Ansættelse i et dynamisk team der består af 11, dog beskæftiger få kollegaer sig med disse opgaver.
 • Fuld tid – 37 timer.
 • Gode ansættelsesvilkår med attraktiv ferie- og pensionsordning, sundhedssikring m.m.
 • Attraktive personaleforhold med bl.a. aktiv personaleforening og diverse sociale arrangementer.
 • Ansættelsesvilkår og løn i henhold til gældende overenskomst med BL.


Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2022, og vi ser løbende på ansøgningerne. Send din ansøgning og dit CV snarest muligt.


Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Driftsudviklingschef Solvejg von Barm på telefon 20 58 64 56.
Søg stilling
Du bedes sende din ansøgning og CV via vores online ansøgningssystem.

Ansøgningsfrist: 5. oktober 2022

Arbejdssted: Sjællandvænget 1, 4000 Roskilde

Søg stillingen

Om Boligselskabet Sjælland Boligselskabet Sjælland er Danmarks fjerdestørste boligselskab og servicerer over 12.500 små og store hjem på Sjælland.

I over hundrede år har vi skabt almene boliger til en rimelig husleje i trygge rammer.

Vi tør, gør og brænder for, at vores beboere føler sig trygge, når de er hjemme.

Boligselskabet Sjælland - trygge hjem for alle